Słowo kluczowe

Co to jest Słowo kluczowe?

słowo kluczowe

Słowa kluczowe, z angielskiego keywords, to część treści publikowanych na stronie internetowej, istotnych z punktu widzenia pozycjonowania. Są to nie tylko pojedyncze słowa, lecz często rozbudowane, wielowyrazowe frazy, tworzone zgodnie z zasadą długiego ogona. Ważne jest, aby nie były dobierane przypadkowo, ale gwarantowały wysoką konwersję. Powinny również jak najdokładniej odpowiadać temu, co użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę, najczęściej Google. Słowa kluczowe umieszcza się w różnych częściach strony, meta description, znaczniku title oraz w nagłówkach. Do ich analizy i szukania używa się wielu narzędzi, które można podzielić na: