Błąd 500

błąd 500

Pojawienie się komunikatu „Błąd 500” oznacza poważniejszy problem, wewnętrzny błąd leżący po stronie serwera, a nie użytkownika chcącego otworzyć stronę internetową. Serwer nie jest w stanie zrealizować żądania i jej wyświetlić, a może to być spowodowane przez:

  • chwilowe przeciążenie serwera za dużą ilością zapytań;
  • błędy kodu HTML strony oraz dodatkowych skryptów w niej umieszczonych;
  • błąd pliku .htaccess;
  • przekroczenie dopuszczalnych parametrów bezpieczeństwa;
  • przekroczenie parametru timeout dla serwera;
  • niewłaściwe ustawienia uprawnień dostępu do plików i katalogów znajdujących się na serwerze.