XML

Co to jest XML?

XML

Jest to jeden z języków używanych do tworzenia stron internetowych, chociaż nie tak popularny jak HTML. Właśnie dlatego XML, czyli eXtensible Markup Language, jest stosowany przede wszystkim jako tzw. metajęzyk, używany w celu definiowania innych języków programowania. Są to między innymi:

  • XHTML (Extensible HyperText Markup Language) służący do tworzenia stron, zwłaszcza przed pojawieniem się HTML 5;
  • SVG (Scalable Vector Graphics), znany format grafiki wektorowej;
  • ODF (OASIS Open Document Format for Office Applications), czyli format, w którym zapisuję się dokumenty biurowe;
  • XUL (XML-based User-interface Language), język stosowany do opisu interfejsów użytkownika.