htaccess

Co to jest htaccess?

htaccess

Htaccess, czyli Hypertext Access to plik konfiguracyjny serwera WWW, przeważnie Apache, mający formę dokumentu tekstowego, w którym następująco po sobie zapisywane są różne komendy. Plik htaccess umieszcza się w głównym katalogu strony internetowe, a informacje konfiguracyjne, jakie zawiera, są niezbędne dla prawidłowego działania serwera. Dzięki niemu można między innymi:

  • dokonywać przekierowań z jednej strony na inne;
  • ograniczyć z pomocą hasła dostęp do witryny osobom nieuprawnionym;
  • zmienić adresy WWW;
  • wskazać stronę „błędu 404”;
  • ograniczyć dostęp konkretnemu użytkownikowi na podstawie jego adresu IP.