Prędkość strony

Co to jest Prędkość strony?

prędkość strony

Terminem tym, będącym tłumaczeniem angielskiego zwrotu Page Speed, określamy po prostu szybkość ładowania się strony internetowej. Czas ten jest mierzony od kliknięcia w adres URL albo jego wpisania, do chwili pełnego załadowania się witryny, czyli jej całkowitego zrenderowania. Google uznaje prędkość strony za jeden z jej najważniejszych czynników rankingowych. Użytkownicy zdecydowanie preferują te ładujące się szybciej, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Strony WWW niespełniające tych wymagań muszą liczyć się więc z wyższym współczynnikiem odrzuceń. Dlatego warto usunąć z nich wszystko, co je nadmiernie „obciąża”:

  • zbędne dodatkowe skrypty i przyda się też optymalizacja kodu HTML;
  • obrazy o zbyt dużej rozdzielczości;
  • dodatkowe wtyczki, zwłaszcza te, używane przez system CMS np. WordPress.