KPI

Co to jest KPI?

Co to jest KPI

Rozwinięcie tego skrótu to kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators) i dzięki nim możliwy jest pomiar stopnia realizacji zaplanowanych celów. KPI wykorzystuje się w różnych dziedzinach, również w kampaniach marketingowych prowadzonych w firmie. Pozwalają uzyskać dane o sprawności działania całej firmy, konkretnego działu, czy nawet zadaniach, jakie on realizuje, pokazując obszary, w których napotykamy ewentualne problemy. Odpowiednio określone KPI, wyrażone wartościami liczbowymi i osadzone w przedziale czasowym ułatwia:

  • nadawanie właściwych priorytetów wykonywanym zadaniom;
  • wprowadzanie zmian w trakcie ich realizacji, dzięki uzyskanym wcześniej informacjom;
  • monitoring i ocenę wszystkich prowadzonych w firmie działań.