Keyword density

Co to jest Keyword density?

Keyword density

Jest to wyrażony w wartościach procentowych stopień nasycenia tekstu słowami kluczowymi w stosunku do całkowitej liczby słów występujących na danej stronie internetowej. Niezalecane jest przekraczanie wartości kilkunastu procent, większa naraża stronę na kary nakładane przez Google.