Dopasowanie przybliżone

Co to jest Dopasowanie przybliżone?

Dopasowanie przybliżone

Dopasowaniem przybliżonym (Broad Match) nazywamy używane w Google Ads domyślne dopasowanie słów kluczowych umożliwiające prezentowanie reklam najszerszemu gronu użytkowników. Reklamy są wyświetlane po wpisaniu samego konkretnego słowa kluczowego oraz jego synonimów, odmian w liczbie mnogiej albo z ewentualnymi błędami pisowni, lecz bez żadnego modyfikatora. Ten rodzaj dopasowania sprawdza się w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie wybrać określonych fraz.