Cross-selling

Co to jest Cross-selling?

Co to jest Cross-selling?

Bardziej znany pod polską nazwą sprzedaży krzyżowej albo sprzedaży powiązanej. Każdemu klientowi dokonującemu zakupu produktu lub usługi oferuje się od razu pasujące do nich dodatki np. do komputera peryferia takie jak mysz czy pamięć USB. Nazywane dobrami komplementarnymi stanowią więc korzystne uzupełnienie tego, co już nabył. Należy mu je zaoferować bezwzględnie już podczas pierwszej sprzedaży, czyli w momencie, gdy jest najbardziej skłonny dokonać kolejnego zakupu. Cross-selling jest również niezwykle korzystny z punktu widzenia sprzedawcy, który zyskuje więcej, nie tracąc jednocześnie czasu na poszukiwanie kolejnego klienta.