Adres IP

Co to jest Adres IP?

Adres IP przykład

Adres IP (Internet Protocol) jest to unikalny identyfikator złożony z 4 cyfr oddzielony kropkami używany w Internecie oraz w sieciach lokalnych. Wbrew powszechnej opinii nie pozwala on na identyfikację konkretnego urządzenia, ponieważ do jednego adresu można przyporządkować ich więcej. Sam adres IP nie musi być również przypisywany na stałe i może zmieniać się dynamicznie i występować w jednym z dwóch najczęściej stosowanych protokołów:

  • IPv4, którego dostępna pula powoli się wyczerpuje, o długości 32 bitów, składający się z czterech bajtów 8-bitowych oddzielony od siebie kropką;
  • IPv6, w którym długość adresu zwiększono aż do 128 bitów, zapisuje się go w postaci sekcji 16 – bitowych. Daje większą liczbę dostępnych adresów, większe prędkości i lepsze zabezpieczenia sieci.