CLV (Customer Lifetime Value)

Co to jest CLV (Customer Lifetime Value)?

Co to jest CLV?

CLV (Customer Lifetime Value) jest to dokonany, z użyciem odpowiednich narzędzi, pomiar wartości mówiącej o znaczeniu danego klienta dla sklepu internetowego, czyli przychodach, jakie przynosi przez cały okres współpracy. Wartość ta jest potrzebna dla dokładnego zaplanowania kampanii marketingowej, pozwala poznać rentowność nawet pojedynczego klienta, a CLV zależy od:

  • AOV (Average Order Value), czyli średniej wartości zamówienia;
  • Retention Rate, współczynnika retencji;
  • Repeat Order Average, średniej powtarzalności zamówień.